+995 579 004507

კიბერ დაზღვევა ქართულ ბაზარზე

სიახლე ქართულ სადაზღვეო სივრცეში: კომპანი ,,უნისონი“ კიბერ დაზღვევას გთავაზობთ.

ტექნოლოგიების მატებასთან ერთად მატულობს კიბერ უსაფრთხოების საფრთხე.

კიბერ დაზღვევა მოიცავს:

  •  პირადი ან კონფიდენციალური ინფორმაციის დაკარგვა ან გავრცელება;
  • კომპანიის საკომუნიკაციო არხებით იმიჯის დამაზიანებელი ან დანაშაულებრივი კორესპონდენციის წარმოება;
  • ბიზნესის ჩვეული ციკლის წყვეტა ან შეფერხება;
  • მონაცემთა ბაზების მოპარვა, დაზიანება, წაშლა;
  • კომპანიის იმიჯის შელახვა;
  • კიბერ შანტაჟი და გამოძალვა;

შეთავაზება შეიქმნა ევროპის A+ კლასის გადამზღვეველ კომპანიებთან ერთად.

ვრცლად სადაზღვეო კომპანიის პირად ვებ გვერდზე unison.ge

წყარო http://unison.ge/index.php?run=home/product&product_id=6_30