+995 579 004507

ვებ ჰოსტინგი - სტანდარტები და რეკომენდაციები

საკუთარი ვებ გევრდის განსათავსებლად აუცილებელია გქონდეთ ვებ სივრცე სადაც მას განათავსებთ.

არსებობს ჰოსტინგის სხვადასხვა ტიპები რომლებიც იმის და მიხედვით უნდა აარჩიოთ თუ რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს თქვენი ვებ გვერდი

სერვერების ტიპები შემდეგია:

შეარდ ჰოსტინგი საზიარო ჰოსტინგი (ფიზიკური ან ვირტუალური სერვერი რომლის რესურსიც გაყოფილია სხვადასხვა მომხმარებლებლების (ვებ გვერდებზე რესურსის გაყოფა ხდება არასიმეტრიულად მოთხოვნის მიხედვით))

ვირტუალური სერვერი (ფიზიკურ სერვერზე გაშვებულია სხვა და სხვა ვირტუალური სერვერები რომლებიც კონკრეტულ გამოყოფილ რესურსს აწვდიან ამა თუ იმ სერვერს)

გამოყოფილი სერვერები (პროვაიდერის მიერ გამოყოფილი სერვერული მანქანა რომელიც შეგიძლიათ იქირაოთ და გამოიყენოთ როგორც დამოუკიდებელი რესურსი)

კოლოკაცია (თქვენს ბალანსზე არსებული სერვერული მანქანა რომელიც მოთავსდება პროვაიდერის სასერვერო ოთახში, უწყვეტი დენისა და ინტერნეტის მომარაგებით)

ჰოსტინგის უმთავრესი შემადგენელი ნაწილია ჰოსტინგ მართვის პანელი მაგალითად

ფასიანი: cPanel(linux), DirectAdmin(linux), Plesk(Windows)

უფასო: Webmin(linux), ISPConfig(linux), Ajenti(linux)

ქართული ჰოსტინგ პროვაიდერები

Grena

Cloud9

ProService

უცხოური რესურსები

HostGator

1&1.com

InMotion

DreamHost

GoDaddy

Bluehost