+995 579 004507

ჩვენს შესახებ

ნეტსტუდიო არის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტებისგან შემდგარი გუნდი,

რომელიც  ემსახურება მცირე და საშუალო ბიზნესს.

ჩვენი პრიორიტეტებია: შრომის მოყვარეობა, მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა,

საზოგადოებრივი კეთილგანწყობა.

მოგეხსენებათ, ბოლო წლებში ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფერო მრავალფეროვანი გახდა. 

ტექნოლოგიების უმრავლესობა გადაბმულია ერთმანეთთან და ხშირ შემთხვევაში ერთი პროცესის ასამუშავებლად საჭიროა  სხვადასხვა პროფილის IT სპეციალისტი.

ჩვენი მიდგომა ამ საკითხისადმი შემდეგია:

ჩვენი გუნდი გააერთიანებს უმთავრესი  პროფილების მქონე სპეციალისტებს, რათა ჩვენივე რესურსებით გადავწყვიტოთ დავალებები.

აგრეთვე ვპარტნიორობთ მაღალკვალიფიციურ IT კომპანიებთან.

ძველი და ახალი ტექნოლოგიები საშუალებას გვაძლევს ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული პროექტები გავხადოთ მეტად ავტომატიზირებული და ფრთები შევასხათ მათ განხორციელებას.

ჩვენი გუნდი დაგეხმარებათ თქვენს მოთხოვნებს შეუსაბამოს ტექნიკური დავალება და ჩაუშვას ის რეალიზაციაში.