+995 579 004507

 

 

 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები ნებისმიერი ბიზნესისთვის აუცილებელი ასპექტია, რომელიც ციფრულ ტენოლოგიებს გამოიყენებს.

 

მცირე და საშუალო ბიზნესს ხშირად საკმარისად კვალიფიციური ადამიანური რესურსი არ გააჩნია ამა თუ იმ დასახული ამოცანის გადასაწყვეტად, ან შესაძლოა არ ჭირდება გრძელვადიანი შტატი კონკრეტული დავალების შესასრულებლად.

 

ამისთვის ჩვენ შვქმენით მაღალ კვალიფიციური გუნდი, რომელიც ნამდვილად გაამართლებს თქვენს ნდობას. დაისახავს ტექნიკურ დავალებას და განახორციელებს მას თქვენთან ერთად.

IT კონსულტანტაცია ითვალისწინებს თქვენი საქმიანობის უსაფრთხოებას და კონსულტაციისა და მუშაობის პროცესში განხორციელებულ დავალებებს ტოვებს კონფიდენციალურს.

 

 

 

 - ლოგოტიპის დიზაინი

 - ვებ-გვერდის დიზაინი

 - ადმინისტრაციული პანელი (CMS - კონტენტის სამართავი პანელი)

 - მობილური თავსებადობა

 - მრავალენოვანი ინტერფეისი

 - გამოყენებადი ტექნოლოგია: HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL

 

 

 

 

ქსელის ნახაზის შედგენა 

შესაბამისი აპარატურის მიწოდება

WIFI ქსელის მოწყობა

ფიზიკური ქსელის დაკაბელება

 

 

 

 

ბიზნესის 90%, მცირე ბიზნესიდან დაწყებული, მოიხმარს გარკვეულ სერვისებს, რომლებიც აგებულია კლიენტსა და სერვერს შორის დამყარებულ კომუნიკაციის პრინციპზე.

ვიყენებთ უფასო თუ კორპორატიულ ელექტრონულ ფოსტებს, სხვადასხვა სახის ვებ-სერვერებს ვებ-გვედრის განსათავსებლად, ისევე როგორც ღრუბლოვან სერვისებს ინფორმაციის შესანახად. ყველა ეს პროცესი აგებულია ზემოხსენებულ კლიენტსა და სერვერს შორის დამყარებულ კომუნიკაციის პრინციპზე.

ფართოა უფასო თუ ფასიანი სერვერული რესურსების არჩევანი.

ჩვენ ზუსტად შეგვიძლია დავსახოთ და ავამუშაოთ თქვენთვის სასურველი სერვერული ინფრასტრუქტურა, რომელიც იქნება ოპტიმალური თქვენი დანახარჯებისათვის.

 

 

 

 

 

თქვენი და თქვენი მონაცემების უსაფრთხოება უმთავრესია თქვენი საქმიანობის წარმატებისათვის. 

არსებობს ინფორმაციის უსაფრთხოების დარღვევის რისკი ციფრულ სამყაროში: ჰაკერებისა თუ ვირუსული სკრიპტების მიერ ინფორმაციის მითვისება-განადგურება, ასევე არაკომპეტენციითა თუ დაუდევრობით მომხდარი გარემოებები. ნეტსტუდიო გთავაზობთ ინფორმაციული უსაფრთხოების სერვისს, თანამშრომლების ტრეინინგს კომპეტენციის ასამაღლებლად. ასევე გთავაზობთ საპარტნიორო სიას, სადაც შეძლებთ ფიზიკური უსაფრთხოებისთვის მიიღოთ მაღალი ხარისხის მომსახურება.

 

 

 

ეფექტური კომუნიკაცია არის უმთავრესი რამ თქვენი ბიზნესის ხელშეწყობისთვის.

გთავაზობთ:

კორპორატიული ტელეფონია

საკონფერენციო სისტემები

ვიდეო სიგნალის ტრანსლირება