+995(32) 2422475

 

 

 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები ნებისმიერი ბიზნესისთვის აუცილებელი ასპექტია, რომელიც ციფრულ ტენოლოგიებს გამოიყენებს.

 

მცირე და საშუალო ბიზნესს ხშირად საკმარისად კვალიფიციური ადამიანური რესურსი არ გააჩნია ამა თუ იმ დასახული ამოცანის გადასაწყვეტად, ან შესაძლოა არ ჭირდება გრძელვადიანი შტატი კონკრეტული დავალების შესასრულებლად.

 

ამისთვის ჩვენ შვქმენით მაღალ კვალიფიციური გუნდი, რომელიც ნამდვილად გაამართლებს თქვენს ნდობას. დაისახავს ტექნიკურ დავალებას და განახორციელებს მას თქვენთან ერთად.

IT კონსულტანტაცია ითვალისწინებს თქვენი საქმიანობის უსაფრთხოებას და კონსულტაციისა და მუშაობის პროცესში განხორციელებულ დავალებებს ტოვებს კონფიდენციალურს.

 

 

 

ვებ-გვერდი წარმოაჩენს თქვენს ბიზნესს ინტერნეტ-სივრცეში. მისი დანიშნულება მრავალგვარია:  ვებ-გვერდი დატვირტულია კონტენტით, რომელიც წარმოაჩენს როგორც ტექსტუალურად, ასევე ფოტო-ვიდეო ილუსტრირებით თქვენ საქმიანობას. ვებ-გვერდის მეშვეობით აგრეთვე შესაძლებელია პროდუქციის რეალიზება. ის მოიცავს საკონტაქტო ინფორმაციასაც:

 

 - ლოგოტიპის დიზაინი

 - ვებ-გვერდის დიზაინი

 - ადმინისტრაციული პანელი (CMS - კონტენტის სამართავი პანელი)

 - მობილური თავსებადობა

 - მრავალენოვანი ინტერფეისი

 - ინტერნეტ-მარკეტინგი

 - გამოყენებადი ტექნოლოგია: HTML, CSS, PHP, MySQL, Javascript, Flash

 

 

 

 

ქსელური საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა აუცილებელია თქვენი ბიზნესის წარმოებისათვის.

დღესდღეობით არავის უკვირს ინტერენეტი სახლსა თუ გარეთ სხვადასხვა კომპიუტერული და პორტატული აპარატურის გამოყენებით.

ჩვენ გვემსახურებიან პროვაიდერები, რომლებიც გვაწვდიან ინეტენეტს კონკრეტულ მოწყობილობებამდე, მაგრამ შემდეგ მისი გადანაწილება სხვადასხვა მოწყობილობებზე ხშირ შემთხვევაში სირთულეებთან არის დაკავშირებული.

ამისათვის ჩვენ გთავაზობთ ქსელის ნახაზის შედგენას,  შესაბამისი აპარატურის მოძიებას შესყიდვას და შემდომ მის ინსტალაციას დაკაბელებითა თუ უსადენო  ქსელის საშუალებებით.

 

 

 

 

ბიზნესის 90%, მცირე ბიზნესიდან დაწყებული, მოიხმარს გარკვეულ სერვისებს, რომლებიც აგებულია კლიენტსა და სერვერს შორის დამყარებულ კომუნიკაციის პრინციპზე.

ვიყენებთ უფასო თუ კორპორატიულ ელექტრონულ ფოსტებს, სხვადასხვა სახის ვებ-სერვერებს ვებ-გვედრის განსათავსებლად, ისევე როგორც ღრუბლოვან სერვისებს ინფორმაციის შესანახად. ყველა ეს პროცესი აგებულია ზემოხსენებულ კლიენტსა და სერვერს შორის დამყარებულ კომუნიკაციის პრინციპზე.

ფართოა უფასო თუ ფასიანი სერვერული რესურსების არჩევანი.

ჩვენ ზუსტად შეგვიძლია დავსახოთ და ავამუშაოთ თქვენთვის სასურველი სერვერული ინფრასტრუქტურა, რომელიც იქნება ოპტიმალური თქვენი დანახარჯებისათვის.

 

 

 

 

თქვენი და თქვენი მონაცემების უსაფრთხოება უმთავრესია თქვენი საქმიანობის წარმატებისათვის. 

არსებობს ინფორმაციის უსაფრთხოების დარღვევის რისკი ციფრულ სამყაროში: ჰაკერებისა თუ ვირუსული სკრიპტების მიერ ინფორმაციის მითვისება-განადგურება, ასევე არაკომპეტენციითა თუ დაუდევრობით მომხდარი გარემოებები. ნეტსტუდიო გთავაზობთ ინფორმაციული უსაფრთხოების სერვისს, თანამშრომლების ტრეინინგს კომპეტენციის ასამაღლებლად. ასევე გთავაზობთ საპარტნიორო სიას, სადაც შეძლებთ ფიზიკური უსაფრთხოებისთვის მიიღოთ მაღალი ხარისხის მომსახურება.

 

 

 

ეფექტური კომუნიკაცია არის უმთავრესი რამ თქვენი ბიზნესის ხელშეწყობისთვის.

გთავაზობთ:

კორპორატიული ტელეფონია

საკონფერენციო სისტემები

ვიდეო სიგნალის ტრანსლირება

 

 

 

 

 

 

ჩვენ გვაქვს მდიდარი ბეჭდვითი გამოცდილება ლიდერ მწარმოებელ ბრენდების პროდუქციასთან, როგორებიცაა: Canon, Panasonic, HP, Xerox, Epson...

ჩვენი ამოცანებია: მოძიება, შეძენა, ინსატალაცია, კონფიგურაცია.

ასევე ვთანამშრომლობთ მაღალი წარმადობის ბეჭდვითი სისტემების მქონე კომპანიებთან რომელთათვისაც  ხარისხი მნიშვნელოვანია.